درباره نمایندگی 2830 بیمه نوین

نمایندگی ابوالقاسم خاکباز   -کد 2830
این نمایندگی بر اساس مفاد آئین نامه نمایندگی مصوب شورایعالی بیمه و به موجب قرارداد شماره 882/118/87 مورخ 1388/02/14 جهت ارائه خدمات بیمه ای شروع بکار کرده است .
این نمایندگی در زمینه های مختلف  از جمله بیمه های اشخاص ( عمر - حادثه- درمان تکمیلی ) ، بیمه های باربری ( وارداتی - صادراتی - داخلی) ،بیمه های خودرو ( ثالث - بدنه )، بیمه های آتش سوزی ( مسکونی - صنعتی - غیر صنعتی )، بیمه های مسئولیت و مهندسی و غیره خدمات بیمه ای ارائه می دهد.

 

 

 


چاپ   ایمیل