بيمه­­ عمر و پس­ انداز آتيه فرزندان


والدين و سرپرستان محترم، شركت بيمه نوين براي تامين هزينه تحصيلات، جهيزيه و ازدواج فرزندان شما و رفع نگراني در مورد آينده آن­ها، بيمه­ نامه «آتيه فرزندان» را با شرايط و مزيت­هاي عالي ارائه كرده است كه با تهيه آن مي­توانيد عزيزان دلبندتان را از آغاز تولد تا 18 سالگي زير پوشش انواع خدمات بيمه عمر و پس­انداز قرار دهيد.

بيمه­ نامه­ عمر و پس­ انداز «آتيه فرزندان»در دو طرح با شرايط متفاوت براي فرزندان زير 4 سال و از 4 تا 18 سال تهيه شده است.

طرح اول: براي فرزندان زير 4 سال
در طرح اول، با پرداخت 200 هزار ريا ل در ماه(با رشد سالانه 10 درصد) براي فرزندان زير 4 سالتان، مي­توانيد پس از پايان 15 سال، اندوخته اين بيمه­نامه را كه بالغ بر حدود 200 ميليون خواهد شد، دريافت كرده، آن را صرف تامين هزينه تحصيلات، هزينه خريد جهيزيه، هزينه ازدواج فرزندان و موارد مشابه كنيد.

اندوخته قابل دريافت اين طرح پس از 20، 25 و 30 سال به ترتيب حدود 500 ميليون ريال، 1 ميليارد و 60 ميليون و 2 ميليارد و 500 ميليون ريال خواهد بود.

طرح دوم: براي فرزندان 4 تا 18 سال
طرح دوم بيمه­ نامه «آتيه فرزندان» بيمه نوين شامل فرزندان 4 تا 18 سال است كه شما والدين محترم با پرداخت 250 هزار ريا ل در ماه(با رشد سالانه 10 درصد) مي­توانيد در پايان 15 سال، مبلغي حدود 250 ميليون ريال را براي تامين هزينه­ هاي مختلف فرزندان خود دريافت داريد.

اندوخته قابل دريافت طرح دوم پس از 20، 25 و 30 سال به ترتيب حدود 600 ميليون ريال، 1 ميليارد و 300 ميليون ريال و 3 ميليارد ريال خواهد بود.

پوشش­هاي اضافي بيمه­ نامه
همچنين مي­توانيد با پرداخت حق بيمه اضافي ماهانه 5.500 ريال، از پوشش­هاي اضافي بيمه­ نامه عمر و پس­ انداز «آتيه فرزندان»كه شامل پرداخت هزينه پزشكي بر اثر حادثه، نقص عضو كلي بيمه­شده و ساير موارد است، بهره­مند شويد. افزون بر اين، پرداخت سرمايه بيمه عمر به اضافه مبلغ اندوخته(درصورت فوت بيمه­ شده) از تعهدات اين بيمه­ نامه است.

توصيه
والدين محترم در انتخاب مدت بيمه از 5 تا 30 سال مختارند، ولي توصيه مي­شود مدت بيمه به گونه­ اي انتخاب شود كه در پايان آن، بيمه­ شده به سن قانوني رسيده باشد.

تماس با ما
براي طرح پرسش­ها و پيشنهادهاي خود و همچنين براي دريافت اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد.

 


چاپ   ایمیل