تعرفه قیمت

رديف

شرح سرمايه مورد بيمه

طرح الف

طرح ب

طرح ج

سرمايه مورد بيمه

سرمايه مورد بيمه

سرمايه مورد بيمه

1

ارزش اعياني ساختمان و تاسيسات

100.000.000

200.000.000

300.000.000

2

ارزش اثاثه منزل

50.000.000

100.000.000

150.000.000

3

هزينه پزشکي براي بيمه‌گذار، همسر و فرزندان وي

2.000.000

4.000.000

6.000.000

4

فوت و نقص عضو بيمه‌گذار، همسر و فرزندان وي

20.000.000

40.000.000

60.000.000

5

هزينه اسکان موقت خانواده بيمه‌گذار ناشي از وقوع خطرات تحت پوشش

5.000.000

10.000.000

15.000.000

6

مسئوليت بيمه‌گذار در قبال خسارات مالي وارده به اشخاص ثالث

10.000.000

20.000.000

30.000.000

جمع کل حق بيمه هر طرح

اقدامات اوليه

اقدام هاي اوليه كه در صورت بروز حريق بايد انجام داد :

 • از آسانسور استفاده نكنيد.
 • با آرامش محل را تخليه نمائيد.
 • با سازمان آتش نشاني (شماره 125) تماس بگيريد.
 • جريان برق را از محل فيوز اصلي و گاز را از محل شير اصلي قطع نماييد.
 • شركت بيمه را از وقوع خسارت مطلع سازيد.

اقدامات اولیه در زمان وقوع حادثه توسط بیمه گذار

 • انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت در زمان وقوع حادثه یا بعد از وقوع آن (حتی المقدور با هماهنگی شرکت بیمه نوین)
 • عدم تغییر در اموال بیمه شده بدون اجازه شرکت بیمه نوین و یا هرگونه جابجایی اموال آسیب دیده و یا سالم تا ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای کارشناسان ممکن باشد. بدیهی است هرگونه جابجایی اموال سالم جهت نجات و یا کاهش خسارت با رعایت منافع عمومی که مورد تایید کارشناسان شرکت باشد، بلامانع خواهد بود.
 • عدم سازش با مقصرین حادثه و عدم اعلام رضایت به آنها بدون اطلاع و تایید شرکت بیمه نوین.

اقدامات لازم بعد از وقوع حادثه

 • مطلع نمودن واحد صدور بیمه نامه مربوطه و با یکی از شعب، مجتمع های شرکت بیمه نوین از وقوع خسارت بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، حداکثر ظرف مدت 5 روز به صورت حضوری، تلفنی و یا از طریق نمابر و ... .
 • اعلام شماره بیمه نامه، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود به واحد مربوطه جهت هماهنگی بازدید و کارشناسی از محل.
 • اعلام مواضع آسیب دیده اموال منقول و غیرمنقول (اعم از ساختمان، تأسیسات، اثاثیه و موجودی) به تفکیک به واحد مربوطه و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال بلافاصله قبل از حادثه.

اقدامات لازم بعد از بازدید

 • اخذ نامه از کارشناس بازدید کننده جهت ارائه به نیروی انتظامی و سازمان آتش نشانی و یا سایر سازمان های ذیربط.
 • اخذ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به واحد رسیدگی کننده به پرونده جهت تکمیل پرونده در مراحل بعدی.
 • اخذ گزارش سازمان آتش نشانی و سایر سازمان های ذیربط (معرفی شده توسط کارشناسان شرکت بیمه نوین) از محل حادثه و ارسال به واحد رسیدگی کننده به پرونده جهت تکمیل پرونده در مراحل بعدی.
 • لازم به ذکر است در صورت نیاز به مدارک اضافی کارشناس رسیدگی کننده به پرونده به اطلاع شما می رساند.
 • میزان تعهدات شرکت بیمه نوین در بیمه نامه شما درج شده است.

 

انواع بيمه نامه های آتش‌سوزي

انواع بيمه آتش‌سوزي
بطور كلي اماكن و مراكزي كه در بيمه آتش‌سوزي تحت پوشش قرار مي‌گيرند به 3 بخش تقسيم مي‌شوند:
- واحدهاي مسكوني
- واحدهاي صنعتي
- واحدهاي غيرصنعتي و انبارها

انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه آتش‌سوزي

انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه آتش‌سوزي
در بيمه آتش‌سوزي خطرات به 2 گروه بشرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند:
خطرات اصلي و خطرات تبعي كه در ابتدا به تعريف خطرات اصلي مي‌پردازيم.

بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي

بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي
دستاوردهاي مادي بشر از آغار زندگي شهرنشيني و خاصه پس از توسعه صنعت در معرض انواع خطرها و حوادث گوناگون قرار داشته و دارد. ترس از وقوع حوادثي مانند:
آتش‌سوزي، سيل، زلزله، طوفان، آتشفشان و از بين رفتن ثروت و اموالي كه حاصل يك عمر تلاش و كوشش انسان است در اثر وقوع اين خطرات عاملي است كه آرامش و آسايش او را سلب و زندگي وي را توام با نگراني و تشويش مي‌سازد.انسان امروز نيازمند پشتوانه‌اي مطمئن و هميشگي است تا بتواند با اثار زيان بار حوادث و بلايا مقابله كرده و خسارت‌هاي بوجود آمده را جبران نمايد.