انواع بيمه نامه های آتش‌سوزي

انواع بيمه آتش‌سوزي
بطور كلي اماكن و مراكزي كه در بيمه آتش‌سوزي تحت پوشش قرار مي‌گيرند به 3 بخش تقسيم مي‌شوند:
- واحدهاي مسكوني
- واحدهاي صنعتي
- واحدهاي غيرصنعتي و انبارها

بيمه‌نامه آتش‌سوزي منازل
در اين بيمه‌نامه بنا به درخواست بيمه‌گذار واحد مسكوني، علاوه بر خطرهاي حريق، انفجار و صاعقه در برابر كليه خطرهاي اضافي كه به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيت روز تحت پوشش قرار مي‌گيرد و حق بيمه سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد.

بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي واحدهاي صنعتي
مراكز صنعتي شامل تمامي كارخانجات صنايع غذايي، آشاميدني، دخانيات، نساجي، پوشاك، چرم، چوب، كاغذ، مقوا، چاپ و صحافي، شيميايي، محصولات كاني غيرفلزي، فلزات اساسي و صنايع متفرقه مي‌شود.
ساختمان تأسيسات ماشين‌آلات مواد اوليه موجود و محتويات هر يك از مراكز ياد شده را مي‌توان در مقابل خطرهاي آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و همچنين كليه خطرهاي اضافي ذكر شده نزد بيمه نوين به قيمت روز بيمه نمود.
بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي واحدهاي غيرصنعتي
سرمايه ارزش اعياني ساختمان و تاسيسات منصوبه، ارزش دکوراسيون واثاثه اداري، و موجودي‌هاي کالا در اين بيمه‌نامه تحت پوشش قرار مي‌گيرند. واحدهاي تجاري، اداري، مجموعه‌هاي رفاهي، آموزشي، خدماتي، وانبارها از جمله مراکزي هستند که در اين طبقه قرار مي‌گيرند. بنابراين طيف وسيعي از مشاغل واصناف در ابن گروه قرار دارند. نرخ بيمه‌نامه آتش‌سوزي براي هريک از مشاغل زيرگروه (غير صنعتي) مستقيما با ماهيت ريسک و شدت و تواتر ريسک حريق در آن شغل وشرايط محيطي وايمني محل مورد بيمه مرتبط است و طبيعي است که واحدهايي که از شرايط ايمني بهتري نسبت به سايرين برخوردارند حق بيمه کمتري براي زير پوشش قرار دادن اموال خود پرداخت نمايند.


چاپ   ایمیل