بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي

بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي
دستاوردهاي مادي بشر از آغار زندگي شهرنشيني و خاصه پس از توسعه صنعت در معرض انواع خطرها و حوادث گوناگون قرار داشته و دارد. ترس از وقوع حوادثي مانند:
آتش‌سوزي، سيل، زلزله، طوفان، آتشفشان و از بين رفتن ثروت و اموالي كه حاصل يك عمر تلاش و كوشش انسان است در اثر وقوع اين خطرات عاملي است كه آرامش و آسايش او را سلب و زندگي وي را توام با نگراني و تشويش مي‌سازد.انسان امروز نيازمند پشتوانه‌اي مطمئن و هميشگي است تا بتواند با اثار زيان بار حوادث و بلايا مقابله كرده و خسارت‌هاي بوجود آمده را جبران نمايد.

موضوع بيمه آتش‌سوزي
موضوع بيمه آتش‌سوزي، تامين و جبران زيان‌هاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزي به اموال و دارائي‌هاي مورد بيمه وارد مي‌شود. بنابراين در بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي خسارت‌هاي مالي مورد تامين قرار مي‌گيرند نه خسارت‌هاي جاني و بدني، اضافه كنيم كه خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزي كه مطابق قانون موجب مسئوليت و پاسخگويي بيمه‌گذار شود نيز همراه پوشش خطر آتش‌سوزي يا بطور جداگانه از طريق بيمه‌نامه مسئوليت مدني مورد تامين بيمه‌گران قرار مي‌گيرند. از آنجا كه بيمه آتش‌سوزي يكي از رشته‌هاي بيمه اموال است اصل غرامت، قاعده جانشيني، اصل حسن نيت، قاعده نفع بيمه‌اي و قاعده نسبي سرمايه و حق بيمه نيز در آن حاكم است.

اصطلاحات معمول در بيمه آتش‌سوزي
- بيمه‌گر: شركت بيمه (بيمه نوين)
- بيمه‌گذار: متقاضي خريد بيمه (مشتري) و كسي پرداخت حق بيمه را متعهد مي‌شود.
- مورد بيمه: منزل مسكوني، كارگاه و ...
- حريق: آتش سوزي
- حق بيمه : مبلغي که بيمه گذار براي خريد بيمه‌نامه مي پردازد.
- ذينفع: شخص حقيقي يا حقوقي که منافعي در سرمايه مورد بيمه دارد. بطور مثال بانکي که بابت محل مورد بيمه تسهيلات اعطا مي‌نمايد مي‌تواند ذينفع بيمه‌نامه قرار گيرد.
- ارزش بنا: قيمت ساخت (ساختمان) بدون ارزش ملك (ارزش اعياني)
- واحد مسكوني: محلي كه براي كار و حرفه استفاده نمي‌شود و صرفاً به منظور سكونت از آن استفاده مي‌شود.
- مراكز صنعتي: مراكزي كه در آن فعاليت صنعتي وتوليدي انجام مي‌شود مثل كارخانه اتومبيل سازي و كارگاه‌هاي توليدي
- مراكز غيرصنعتي: مراكزي كه در آن فعاليت غير توليدي انجام مي شود مثل فروشگاه‌ها و ...
- خطر يا پوشش اصلي: (آصا) شامل آتش‌سوزي، صاعقه وانفجار
- خطرات اضافي يا تبعي: در بيمه آتش‌سوزي علاوه بر خطرهاي ذكر شده خسارت ناشي از وقوع زلزله و آتشفشان، سيل و طغيان آب درياها و رودخانه‌ها، طوفان، رانش زمين، سقوط بهمن، تركيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از آب باران، ذوب برف، سقوط هواپيما و هلي‌كوپتر، شكست شيشه، سرقت اموال و اثاثيه منزل و بسياري خطرهاي ديگر بيا درخواست بيمه‌گذار تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد كه به آن خطرات تبعي مي‌گويند.

 


چاپ   ایمیل