معرفي بيمه بدنه اتومبيل

معرفي بيمه بدنه اتومبيل
بيمه بدنه اتومبيل جبران كننده خسارات ناشي از حوادثي است كه براي اتومبيل مورد بيمه اتفاق مي‌افتد و بطور معمول و در بيمه نامه‌هاي عادي شامل سه خطر: حادثه، آتش سوزي و دزدي كلي است.

حادثه
حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبيل با يكديگر و يا برخورد اتومبيل مورد بيمه با جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد شي ديگري با اتومبيل مورد بيمه و يا واژگوني و سقوط و انحراف مورد بيمه در اثر حوادث رانندگي

آتش سوزي
آتش سوزي ناشي از صاعقه و انفجار نيز از خطرات تحت پوشش بيمه بدنه است و چنانچه اتومبيل مورد بيمه دچار حريق شود خسارت آن قابل جبران خواهد بود ولي چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاه‌هاي الكتريكي اتومبيل ناشي از كار آنها باشد قابل جبران نيست.

دزدي كلي
همانطوريكه از نام آن استنباط مي شود اگراتومبيل يا وسائل اضافي آن كلاَ سرقت شود و ديگر كشف نگردد يا آنكه اتومبيل به سرقت رفته كشف گرديده و پس از كشف مشخص شود لوازمي از آن به سرقت رفته باشد يا در حين سرقت خساراتي به اتومبيل مورد بيمه وارد آيد.

خطرات تبعي و تكميلي
همانگونه كه ذكر گرديد خطرات ديگري در بيمه‌نامه بدنه اتومبيل تحت پوشش قرار مي گيرد كه در بيمه نامه هاي معمولي جزو خطرات اصلي بيمه شده نيست اما بيمه گذار مي‌تواند با پرداخت حق بيمه‌اي اندك پوشش‌هاي تكميلي مورد نظر خويش را دريافت نموده و ضمن تامين رضايت خاطر خويش موجبات بهره مندي از خدمات ارزنده اين شركت را براي خود فراهم نمايد.

انواع پوشش‌هاي تكميلي
سرقت در جاي قطعات و لوازم وسيله نقليه
چنانچه لوازم اتومبيل (بدون سرقت كلي خود اتومبيل) در حال توقف دزديده شود سرقت درجا (جزئي) محسوب مي گردد و همانگونه كه قبلاَ گفته شد اين خسارت تحت پوشش خطرات اصلي قابل جبران نيست. در اين صورت بيمه گذار مي‌تواند هنگام صدور بيمه نامه درخواست پوشش سرقت در جا براي لوازم معيني مانند (راديو پخش، رينگ، لاستيك و ... را بنمايد كه پس از بازديد كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بيمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت.
لازم به ذكر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتي كه تحت پوشش سرقت درجا قرار مي گيرند از 20% كل سرمايه (اتومبيل مورد بيمه) تجاوز نخواهد كرد.

شكست شيشه به تنهايي
با درخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه جزئي جبران خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي و بغير از خطرات اصلي مانند شكست بواسطه تغيير دما و متراكم شدن هوا در داخل وسيله نقليه تحت پوشش خطرات تكميلي بوده و قابل جبران است.

غرامت ايام تعميرات
در صورتيكه وسيله نقليه بيمه شده جهت انجام تعميرات و بازسازي و انجام كارشناسي براي مدتي الزاماَ در تعميرگاه متوقف شود در اين صورت جبران هزينه‌هاي اياب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبيل آسيب ديده در مدت كار مفيد روي آن به عهده بيمه گر است و اين پوشش تكميلي با پرداخت حق بيمه‌اي اندك به هنگام صدور بيمه تحت پوشش قرار مي‌گيرد.
لازم به ذكر است حداكثر تعهدات بيمه گر براي اين پوشش تكميلي 30 روز بوده و توقف مفيد در تعميرگاه زمان مورد توافق بيمه گر و بيمه گذار و مورد تاييد كارشناس بيمه گر است كه از آغاز عمليات تعمير و بازسازي تا پايان آن بطول خواهد انجاميد. اما غرامت سه روز اول ايام تعميرات بعنوان فرانشيز كسر خواهد گرديد.

نوسانات قيمت
با توجه به اينكه ارزش اتومبيل مورد بيمه ممكن است در اثر شرايط بازار در طول مدت اعتبار بيمه نامه افزايش پيدا كرده و اتومبيل مورد بيمه در هنگام حادثه بيشتر از مبلغ بيمه شده در روز شروع بيمه نامه ارزش داشته باشد مي توان با خريد اين پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بيمه خسارت را نشبت به ارزش واقعي روز دريافت نمود. لازم به ذكر است كه نوسانات قيمت فقط در مورد خسارات جزئي قابل پوشش مي باشد. بنابراين از بيمه گذاران محترم و هموطنان گرامي دعوت بعمل مي‌آيد چنانچه در مدت اعتبار بيمه‌نامه بدنه خود با افزايش ارزش اتومبيل خود مواجه گرديدند جهت افزايش سرمايه به بيمه گر خويش مراجعه نمايند و اقدامات لازم را به انجام رسانند.

بلاياي طبيعي
با درخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه مختصر خطرات ناشي از (سيل، زمين لرزه، آتشفشان) نيز مي تواند تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل قرار گيرد.

خطرات ناشي از مواد شيميايي
جبران خسارت ناشي از اسيد و رنگ و مواد شيميايي روي بدنه اتومبيل نيز با درخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه مختصر مي‌تواند بعنوان پوشش تكميلي به خطرات بيمه بدنه اتومبيل اضافه گردد.

توضيحات مهم در مورد بيمه بدنه اتومبيل
مورد بيمه بايد به قيمت روز بيمه شود تا بيمه گر با وصول حق بيمه واقعي زيانهاي جزئي و كلي وارده را به نحو مطلوب جبران نمايد. بدين ترتيب پيشنهاد مي‌شود كه وسيله نقليه حتماَ مطابق با قيمت روز به همراه لوازم اضافي منصوبه بر روي آن به رويت كارشناس بيمه گر رسيده و تحت پوشش بيمه قرار گيرد لازم به ذكر است بهترين ملاك ارزش گذاري تعيين قيمت اتومبيل نظر كارشناس مجرب شركت بيمه اي است كه صرفاَ جنبه مشاوره دارد.
چنانچه مورد بيمه به شخص ديگري فروخته مي‌شود بلافاصله به شركت بيمه اطلاع داده شود تا در صورت درخواست ادامه اعتبار بيمه‌نامه شركت بيمه نام بيمه گذار را تغيير داده و بيمه نامه رسماَ به خريدار جديد منتقل گردد.
هرگونه تغيير در كاربري مورد بيمه بايد به اطلاع شركت بيمه برسد.

اصطلاحات مرسوم در مورد بيمه بدنه اتومبيل
- بيمه گر: شركت بيمه
- بيمه گذار: مشتري يا مالك اتومبيل و يا شخصي كه در قبال اتومبيل مسئوليت دارد و اتومبيل از سوي مالك به وي تحويل داده شده مي تواند نفع بيمه‌اي يا مسئوليت خود را در قبال نگهداري از اتومبيل نزد شركت بيمه، بيمه كند و بيمه‌نامه را بنام خود نيز صادر مي‌نمايد.
- فرانشيز: در قانون بيمه بخشي از هزينه خسارت بعهده راننده يا بيمه گذار مي‌باشد كه به آن فرانشيز مي‌گويند كه در حادثه و آتش سوزي ده درصد و در سرقت بيست درصد است.
هرگاه حادثه اي تكرار شود فرانشيز در مراحل بعد به همان ميزان افزايش مي يابد.
سرقت كلي و جزئي: سرقت كلي به معناي دزديده شدن كل اتومبيل است اما چنانچه وسيله‌اي مثل راديو ضبط و ساير اضافي دزديده شود (بدون آنكه اتومبيل بسرقت برده شود) سرقت جزيي ناميده مي‌شود كه همانگونه كه ذكر شد جزيي جزو خطرات اصلي بيمه بدنه نيست و در صورت نياز بيمه گذار مي‌تواند بعنوان پوشش اضافي اقدام به خريد آن بنمايد.
استهلاك اتومبيل‌هاي مورد بيمه: پس از 3 سال استفاده و كاربري دچار استهلاك مي شوند و در چنين شرايطي ارزش لوازم آن بعنوان لوازم مستعمل شناخته شده و از قيمت لوازم دست اول كمتر است كه در هنگام محاسبه خسارت براي تطبيق هزينه لوازم نو با هزينه لوازم آسيب ديده كه جنبه مستعمل پيدا نموده رقمي بعنوان استهلاك از خسارت بدنه كسر مي‌شود.
- بازديد اوليه: براي اطمينان از سلامت اتومبيل در هنگام خريد بيمه ضروري است اتومبيل توسط كارشناس شركت بيمه بازديد شود به اين امر اصطلاحاَ بازديد اوليه مي‌گويند.
چنانچه بيمه گذار قبل از پايان مهلت اعتبار بيمه بدنه مجدداَ براي سال بعد اقدام به خريد بيمه نامه نمايد نيازي به بازديد اوليه نيست اما اگر تاريخ اعتباربيمه نامه پايان گرفته و مشتري پس از پايان مهلت بيمه اقدام به خريد بيمه‌نامه مجدد بنمايد لازم است كه اتومبيل وي توسط كارشناس مجدداَ بازديد و سلامت آن تاييد شود.
- بازديد مجدد: هر زمان خسارتي اتفاق افتاده و بيمه گذار مبلغ خسارت و يا تعمير اتومبيل را از شركت بيمه دريافت نمايد موظف است پس از تعمير اتومبيل را به رؤيت كارشناس بيمه برساند تا كارشناس مجدداَ از سلامت كامل مورد بيمه اطلاع يافته و در بيمه نامه اين موضوع ذكر شود به اين امر اصطلاحاَ بازديد مجدد (پس از خسارت) مي‌گويند. علت اين امر آنست كه مشتري موظف است پس از دريافت خسارت اتومبيل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجدداَ خسارتي به مواضع قبلي وارد شود حق بيمه گذار ضايع نگردد.
- اصل حسن نيت: اگر چه قوانين و مقررات مدون در بيمه تمام اقدامات لازم را معين و تعريف نموده است اما اساس فعاليت بيمه از سوي بيمه گر و بيمه گذار حسن نيت طرفين است كه در بسياري موارد مبناي اوليه خريد بيمه يا پرداخت خسارت خواهد بود.
شرايط عمومي تمامي مقررات تعيين شده در بيمه: كه طرفين ملزم به رعايت آن هستند شرايط عمومي بيمه‌‌نامه ناميده مي‌شود كه معمولاَ ضميمه برگ بيمه نامه است و براي تمامي خريداران بيمه بدنه اتومبيل و شركت‌هاي بيمه قابل اجرا است.
شرايط خصوصي هر شرط يا قراري كه بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر خارج از شرايط عمومي درنظر گرفته شود بعنوان شرايط خصوصي آن بيمه‌نامه تلقي گرديده و بايد بعنوان شرط خصوصي در بيمه‌ نامه ذكر مي‌گردد تا طرفين ملزم به اجراي آن باشند.‌

 


چاپ   ایمیل