بيمه تمام خطر نصب

اين بيمه‌نامه خسارت‌هاي فيزيكي غيرقابل پيش‌بيني ناشي از حادثه كه در حين اجراي عمليات نصب و يا مونتاژ انواع ماشين‌آلات و تجهيزات و نيز نصب هرگونه سازه با اسكلت فلزي در كارگاه‌هاي كوچك و بزرگ صنعتي، صنايع خودروسازي، شيميائي، فولاد، غذائي، چوب و كاغذ، چرم، كاشي سازي صنايع وابسته به كشاورزي، همچنين سيستم‌هاي مخابراتي ابزارهاي دقيق آزمايشگاهي، نيروگاه‌ها، پروژه‌هاي انتقال آب، گاز وخطوط انتقال نيرو را تحت پوشش قرار مي‌دهد. در بيمه‌نامه تمام خطر نصب، خسارت‌هاي ناشي از آتش‌سوزي، صاعقه، انفجار، زلزله، سيل، طوفان آب، لغزش و رانش زمين، دزدي با شكست حرز تحت پوشش قرار مي‌گيرد. مواردي نظير طراحي غلط مصالح معيوب، اجراي غلط، خطرات بوجود آمده در كارخانه سازنده ماشين‌آلات و تجهيزات بكار گرفته شده براي نصب نيز قابل بيمه شدن هستند. پوشش بيمه تمام خطر از زمان شروع عمليات نصب و ساختماني آغاز و شامل دوره آزمايش و نگهداري نيز خواهد شد. مسئوليت مالي و جاني در برابر اشخاص ثالث نيز در بيمه تمام خطر تحت پوشش قرار مي‌گيرد.


چاپ   ایمیل