بيمه تمام خطر پيمانكاران

اين بيمه‌نامه خسارت‌هاي فيزيكي، غيرقابل پيش‌بيني و ناشي از حادثه را در حين اجراي پروژه‌هاي عمراني و زيربنائي و عمليات ساختماني انواع سازه از قبيل ساختمان‌هاي مسكوني، اداري، برجها كارخانجات، سيلوها، راهها، راه‌آهن، فرودگاه، سدها، پروژه‌هاي آبياري و زهكشي تونل‌ها، لوله‌كشي فاضلاب، مخازن آب، موج شكن‌ها و مانند آن را تحت پوشش قرار مي‌دهد. عوامل زيادي از جمله آتش‌سوزي صاعقه، انفجار، سيل، طغيان آب، انواع طوفان، زلزله، نشست، لغزش و رانش زمين، دزدي، طراحي غلط، اجرا يا كيفيت نازل، فقدان مهارت، غفلت اعمال ناشي از سوء نيت يا خطاي اشخاص باعث بروز خسارت در انواع سازه‌ها مي‌شوند كه در ضمن به هدررفتن سرمايه سلامت جامعه را نيز به مخاطره خواهند انداخت. در بيمه ياد شده علاوه بر پوشش‌هاي فوق هزينه برداشت ضايعات و خسارت‌هاي جاني و مالي در برابر اشخاص ثالث نيز قابليت بيمه شدن دارند و پس از تحويل موقت دوره نگهداري (دوره تضمين) نيز به منظور ايفاي تعهدات قراردادي تحت پوشش قرار مي‌گيرد.


چاپ   ایمیل