بيمه عدم‌النفع ناشي از شكست ماشين‌آلات

اين بيمه‌نامه مكمل بيمه شكست ماشين‌آلات مي‌باشد و جنانچه در اثر خطرات ناگهاني وارد به ماشين‌آلات، وقفه‌اي در توليد كارخانه بوجود آيد، زيان ناشي از عدم توليد را كه شامل هزينه‌هاي جاري، حقوق و دستمزد كاركنان در طول دوره تعطيلي و سود از دست رفته است را بيمه مي‌نمايد. زيان ناشي از عدم توليد به مراتب بيشتر از خسارت فيزيكي وارد به ماشين‌آلات خواهد بود.


چاپ   ایمیل