تجديد گواهينامه بين‌المللي ايزو ISO9001-2008 شركت بيمه نوين براي يک دوره سه ساله

گواهينامه استاندارد ISO9001-2008 سيستم هاي مديريت کيفيت شرکت بيمه نوين براي يک دوره سه ساله ديگر تجديد گرديد.

به گزارش روابط عمومي بيمه نوين، طي فرآيند مميزي صورت گرفته توسط شركت SGS گواهينامه انطباق سيستم مديريت کيفيت اين شرکت با مفاد استاندارد بين المللي ISO9001-2008 براي يك دوره سه ساله ديگر تجديد گرديد.
در جلسه اختتاميه مميزي كه با حضور مديرعامل، معاونين و مديران شرکت بيمه نوين و مميزين شركت S.G.S برگزار شد مواردي نظير اندازه گيري و پايش منظم فرآيندها و استقرار نظام بهبود مستمر در بسياري از واحدها از نقاط مثبت شركت بيمه نوين از سوي مميزين اعلام گرديد.
لازم به ذكر است شركت SGS از شركت‌هاي بين المللي معتبر در زمينه مشاوره، پياده‌سازي و استقرار سيستم هاي مديريت و اعطاي گواهينامه ايزو در كشور است.


چاپ   ایمیل