تشکیل کمیته یادگیری گامی برای آموزش هدفمند و توسعه یادگیری است

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین: باهدف ایجاد و توسعه سازمان یادگیرنده و ساختارسازی برای نظارت و ارزشیابی آموزش، کمیته یادگیری شرکت بیمه نوین تشکیل شده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، آرام رشیدی؛ معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین در جمع مدیران ستادی و رؤسای شعب این شرکت ضمن بیان این مطلب افزود: به منظور پایه ریزی برای ایجاد سازمانی یادگیرنده، سال گذشته دبیرخانه کمیته یادگیری متشکل از اعضایی از مدیریت های پشتیبانی و فنی شرکت، تحت نظر مدیرعامل محترم شرکت فعالیت خود را آغاز کرد و طی آن نیازهای آموزشی سال 96 شناسایی و علاوه بر تدوین تقویم آموزشی، برنامه ریزی برای اجرا نیز در دستور کار قرار گرفته است. این کمیته علاوه بر تأمین آموزش کارکنان در کلیه سطوح، تولید محتوا و برنامه های آموزشی مجازی و تهیه دستور العمل های آموزشی جهت امتیازدهی و ارتقای کارکنان، اصلاح عملکرد شغلی و بهره وری و نیاز سنجی تخصص شغلی را در برنامه های آتی خود داده است.

وی با بیان اینکه تجربه و علم، دو اهرم توسعه نیروی انسانی در شرکت هستند، گفت: در یک سازمان پیشرو، به علم و تجربه تحت لوای تفکر جمعی نیاز است. شکل گیری تفکر جمعی نیز حاصل اصلاح فرهنگ سازمانی در حوزه سهیم کردن افراد در حل مسائل و چالش های شرکت است. دستیابی به تفکر خلاق جمعی نیازمند مشارکت و البته آموزش است.

رشیدی ادامه داد: خوشبختانه به هنگام سازی دانش و توان کارکنان جزو اولویت های مدیرعامل محترم شرکت است و به همین خاطر رویکرد آموزش محور در سطح راهبری شرکت وجود داشته و به آموزش مستمر کارکنان به عنوان یکی از منابع سرمایه گذاری نگاه می شود.

معاون مدیرعامل بیمه نوین با اشاره به اتخاذ استراتژی تغییر و بازنگری در فرآیندها در سال جدید خاطر نشان کرد: همگام با تغییر و تحولات موجود در فضای درون و بیرون سازمان، مهندسی مجدد راهکارها و فرآیندها برای پیش بینی برنامه و روش ها، بسیار مهم بوده است. اشاره به استراتژی تغییر در شرکت به معنای درک تغییر شرایط و رسیدن به الگوی تفکر جدیدی برای دستیابی به توسعه است.

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی با تأکید بر اهمیت ساختارسازی برای توسعه یادگیری در شرکت افزود: آموزش و یادگیری، مفاهیمی هم راستا اما متفاوت هستند. آموزش به همراه توسعه فرهنگ یادگیری گام بلند ما، برای رسیدن به شرکتی یادگیرنده در همه سطوح است.


چاپ   ایمیل