کسب نماد اعتماد کسب و کار الکترونيکي توسط بيمه نوين

شرکت بيمه نوين موفق به کسب نماد اعتماد الکترونيکي از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

به گزارش روابط عمومي بيمه نوين، کسب و کار بيمه نوين در مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسايي شده و داراي نماد اعتماد الكترونيكي شد. اين نماد نشان از قابليت اطمينان و اعتماد مشتريان براي استفاده از خدمات الکترونيکي اين شرکت است.
مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، با اعطاي نماد اعتماد الکترونيکي هويت صاحب و محل فعاليت کسب و کارهاي اينترنتي را احراز مي کند و اعطاي نماد اعتماد الكترونيكي براي وب‌سايت هاي تجاري با هدف قانونمند كردن و چارچوب دهي به فعاليت کسب و کارهاي اينترنتي در حال انجام است

 


چاپ   ایمیل